Z dniem 1 grudnia 2018 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie kpt. Kamilowi Golonowi.

W dniu 28 listopada 2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania przez Firmę Michelin Fabryka w Olsztynie sprzętu sportowego, który stanowić będzie wyposażenie siłowni jednostki.

Realizując program doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy pełniących funkcję koordynatora miejskiego/powiatowego ratownictwa medycznego służby,  Komenda Wojewódzka PSP zorganizowała w dniach 27-29.11.2018r.
w Ośrodku Szkolenia KW szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego pola walki TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

W dniu 20 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się uroczysta akademia z okazji 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas której zasłużeni strażacy z województwa otrzymali awanse oraz odznaczenia i wyróżnienia.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Dworze – gmina Małdyty otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 17 listopada w Wielkim Dworze.