15 grudnia 2018 roku w Morągu w powiecie ostródzkim przeprowadzona została ewakuacja mieszkańców na czas podjęcia przez saperów, odnalezionych na terenie należącym do jednostki wojskowej 20 BBZ, pocisków.

14 grudnia 2018 roku na placu Urzędu Miejskiego w Korszach odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.

W dniach 10-12 grudnia 2018 roku zorganizowana została odprawa szkoleniowa pionu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Kamionkach.

22 i 23 listopada odbyło się szkolenie dla oficerów prasowych PSP województwa warmińsko-mazurskiego. Celem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy związanej z wystąpieniami medialnymi, doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz omówienie prowadzonych kampanii społecznych.