7 października 2019 r. odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, w obecności swojego zastępcy – bryg. Roberta Flicińskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie – bryg. Leszka Góralskiego, z dniem 7 października powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie mł. bryg. Tomasza Gajewskiego. 

 

6 października 2019 roku na placu w centrum Ornety odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna we Frygnowie– gmina Grunwald otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 5 października w Stębarku.

27 września 2019 punktualnie o godzinie 9.00 na placu apelowym Jednostki Wojskowej 4808 w Gołdapi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia decyzji o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wojskowej Straży Pożarnej 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.