W dniach 21 lipca - 24 lipca 2020 r. w miejscowości Błaskowizna nad jeziorem Hańcza odbyło się szkolenie doskonalące umiejętności wykonywania prac podwodnych dla nurków–instruktorów z woj. warmińsko - mazurskiego oraz funkcjonariuszy KW PSP w Olsztynie włączonych w skład SGRW-N Kormoran.

W trakcie szkolenia nurkowie-instruktorzy odbyli nurkowania zgrywające i adaptacyjne na głębokości 50. metrów, a pozostali uczestnicy zeszli pod wodę na maksymalną głębokość do której każdy posiada uprawnienia nurkowe. Każde nurkowanie było poprzedzone praktycznym planowaniem dekompresji i zużycia czynnika oddechowego. W trakcie nurkowania każdorazowo nurkowie ćwiczyli postępowania w przypadku wystąpienia zadanej sytuacji awaryjnej.

Działania ratownicze oraz prace podwodne na głębokości od 30. do 50. metrów mogą, zgodnie z przepisami, wykonywać tylko nurkowie-instruktorzy, którzy w  województwie pełnią służbę w różnych jednostkach. Przeprowadzone szkolenie pozwoliło nurkom-instruktorom odbyć wspólne zgrywające nurkowania, zaadaptować się do głębokości oraz wymienić się doświadczeniem.
Organizatorem szkolenia był ośrodek szkolenia KW PSP w Olsztynie. Szkolenie przeprowadził nurek-instruktor, st. kpt. Mariusz Zakrzewski, z ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.  Uczestnimai szkolenia  byli nurkowie- instruktorzy z jednostek PSP woj. warmińsko-mazurskiego: asp. sztab. Robert Osenkowski z KM PSP w Olsztynie, ogn. Rafał Kuźmicz z KM PSP w Elblągu, st. kpt. Michał Senderowski i st. str. Piotr Krawcewicz z KW PSP w Olsztynie oraz mł. ogn. Błażej Matysiak z KP PSP w Iławie.

/Tekst: st. kpt. Mariusz ZakrzewskiKW PSP w Olsztynie/