W dniach 6-10 lipca 2020 roku w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się "Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych", zrealizowane według programu szkolenia Komendanta Głównego PSP z 3 grudnia 2015 roku.

W szkoleniu wzięło udział 12. strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa warmińsko-mazurskiego. W ciągu 5. dni szkolenia zrealizowano 40 godzin dydaktycznych, a o prawidłowy przebieg szkolenia zadbała kadra instruktorska ośrodka szkolenia: 4. instruktorów GPW oraz funkcjonariusze zapewniający obsługę techniczną szkolenia i pełniący dobowe dyżury pedagogiczne. Najważniejsza część szkolenia, czyli tzw. "ćwiczenia gorące" (z wykorzystaniem otwartego ognia) przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych.

Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne zaświadczenia. Od tej chwili będą współodpowiedzialni za nadzór nad realizacją doskonalenia zawodowego z tej dziedziny ratownictwa w macierzystych jednostkach. Na koniec kursanci  wyrazili swoje opinie  na temat szkolenia, co stanowi istotny element doskonalenia istniejących programów. Treści programowe oraz sposób ich przedstawienia zostały ocenione wysoko, a uczestnicy podkreślali dużą użyteczność praktyczną tej formy doskonalenia.

Ze względu na stan epidemiologiczny szkolenie odbyło się w reżimie sanitarnym.

 

 /tekst: mł. bryg. Szymon Kokot-Góra - KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: mł. bryg. Szymon Kokot-Góra, asp. Paweł Zapadka, st. sekc. Patryk Rudnicki - KW PSP w Olsztynie/