Z dumą informujemy, że po raz pierwszy w Polsce, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła „kurs doskonalący dla ratowników medycznych za 120 pkt. kwalifikacyjnych.” Szkolenia te dotyczą strażaków z wykształceniem medycznym. Dzięki specjalistom medycyny ratunkowej prowadzącym kurs województwo warmińsko-mazurskie zyskało 23 Ratowników Medycznych z odnowioną wiedzą i umiejętnościami na poziomie ALS (Advanced Life Support – Zaawansowane Czynności Podtrzymywania Życia).

Straż Pożarna postrzegana jest jako formacja najwyższego zaufania  społecznego, dlatego ciąży na nas bardzo duża odpowiedzialność. Jesteśmy odbierani jako profesjonaliści i tacy być chcemy w każdej specjalizacji, której się podejmujemy. Nasze skuteczne działania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, wynikają z dziesiątek godzin spędzonych przez strażaków na szkoleniach. Działania Straży Pożarnej opierają się na ścisłej współpracy z innymi służbami takimi jak Policja, Wojsko, WOPR, TOPR ale przede wszystkim Państwowe Ratownictwo Medyczne. Nasza współpraca ma zawsze jeden cel nadrzędny, o najwyższym priorytecie ważności. Tym celem jest ratowanie życia ludzkiego. Bez względu na to, gdzie jedziemy i jakie  jest  wezwanie, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy życie ludzkie. Zgodnie ze zmianami w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownik medyczny zyskał możliwość korzystania ze swoich uprawnień poza Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w jednostkach wspierających system, takich jak m.in. Państwowa Straż Pożarna.

 

Aby zapewniać wartościowe partnerstwo podczas działań Zespołom Ratownictwa Medycznego w działaniach dotyczących osób poszkodowanych, szkolimy naszych strażaków nie tylko na poziomie ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale również na poziomie Ratownika Medycznego. Funkcjonariusze PSP z terenu naszego województwa, będący absolwentami wspomnianego szkolenia, posiadają obecnie uprawnienia do wykorzystywania swoich kwalifikacji medycznych w służbie.