W dniach 27-29 sierpnia 2019 roku odbyło się szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym. Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o obowiązujący program szkolenia. Szkolenie zrealizowano na bazie ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie. 

 

Przez trzy dni strażacy-ratownicy w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych poznawali specyfikę prowadzenia działań na akwenach. W części teoretycznej omówiono między innymi organizację ratownictwa wodnego oraz zasady bezpieczeństwa.

W trakcie ćwiczeń praktycznych strażacy doskonalili umiejętności niezbędne w ratownictwie wodnym oraz realizowali szereg założeń związanych z podjęciem poszkodowanego z wody oraz podjęciem aktywnej i pasywnej osoby tonącej przy wykorzystaniu różnych technik.  Kadrę stanowili kpt. Mariusz Zakrzewski oraz str. Piotr Krawcewicz- instruktorzy z ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.

W szkoleniu udział brali strażacy z komend miejskich oraz powiatowych w :Olsztynie, Elblągu, Braniewie, Iławie oraz Szczytnie.

Wszystkim strażakom biorącym udział w szkoleniu dziękujemy za wzorową postawę oraz bardzo duże zaangażowanie w trakcie szkolenia.

 

Tekst: str. Piotr Krawcewicz / Zdjęcia: Patrycja Topczyńska