W dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2019 roku w miejscowości Błaskowizna nad jeziorem Hańcza odbyło się szkolenie doskonalącego w zakresie nurkowania na głębokości do 50 metrów dla nurków - instruktorów z woj. warmińsko - mazurskiego.

W trakcie szkolenia nurkowie instruktorzy przeprowadzili nurkowania zgrywające i adaptacyjne w zakresie głębokości 50 metrów. Każde nurkowanie było poprzedzone praktycznym planowaniem dekompresji z wykorzystaniem powietrza i dodatkowych gazów dekompresyjnych za pomocą programów komputerowych oraz tabel dekompresyjnych. W trakcie nurkowania każdorazowo nurkowie ćwiczyli postępowania w przypadku wystąpienia zadanej sytuacji awaryjnej.
Dodatkowo w ramach zajęć teoretycznych omówiono metodykę nauczania na szkoleniu młodszego nurka i nurka, w tym metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych w przestrzeniach zamkniętych i zatopionych jednostkach pływających.
Działania ratownicze oraz prace podwodne w zakresie głębokości 30 - 50 metrów mogą zgodnie z przepisami wykonywać tylko nurkowie instruktorzy, którzy w naszym województwie pełnią służbę w różnych jednostkach. Przeprowadzone szkolenie pozwoliło nurkom instruktorom odbyć wspólne zgrywające nurkowania, zaadaptować się do głębokości oraz wymienić się doświadczeniem.
Organizatorem szkolenia był Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Szkolenie przeprowadził nurek instruktor kpt. Mariusz Zakrzewski z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie,udział wzięli nurkowie instruktorzy: st. asp. Robert Osenkowski z KM PSP w Olsztynie, mł. ogn. Rafał Kuźmicz z KM PSP w Elblągu oraz kandydat na nurka instruktora: mł. ogn. Błażej Matysiak z KP PSP w Iławie.

Tekst i zdjęcia:
kpt. Mariusz Zakrzewski