W dniach 25-26 czerwca zakończono czwartą edycjeę szkolenia specjalistycznego dla koordynatorów/instruktorów ratownictwa medycznego służby z zakresu segregacji w wypadkach mnogich i masowych.

Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności dotyczących prowadzenia medycznych działań ratunkowych na miejscu zdarzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym.

W trakcie szkolenie uczestników przygotowano na działania w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak wypadki  masowe i mnogie. Uczestnicy w sposób teoretyczny i praktyczny poznawali zasady segregacji medycznej, fazy prowadzenia akcji ratunkowej oraz zaznajamiali się z organizacją pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. Dzięki udziale w szkoleniu psychologa KW PSP, uczestnicy zapoznali się z możliwymi zachowaniami i reakcjami psychicznymi występującymi podczas zdarzeń nadzwyczajnych, masowych, mnogich oraz poznali sposoby przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Zajęcia przewidywały rzeczywistą symulację wypadku drogowego, w którym brało udział 8 samochodów osobowych i około 20. poszkodowanych, w role których wcielili sie zaproszeni pozoranci oraz instruktorzy prowadzący szkolenie. Symulacja została wzbogacona realnymi charakteryzacjami ran i obrażeń oraz krwotoków. Całość szkolenia zakończyła się egzaminem.