W dniach 2-4 kwietnia br. na terenie Ośrodka Szkolenie KW PSP w Olsztynie w ramach współpracy między resortowej odbyło się szkolenie doskonalące dla żołnierzy wchodzących w skład 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie wynikało z potrzeby zapoznania się żołnierzy z nowo otrzymanym sprzętem a opierało się na autorskim programie zatwierdzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Kursanci zapoznali się z zasadami obsługi mechanicznych oraz hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Mieli możliwość przećwiczyć wybrane elementy z zakresu ratownictwa technicznego wraz z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W szkoleniu uczestniczyło 18 żołnierzy a prowadzącymi zajęcia byli wykładowcy i instruktorzy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.