W dniach 2-4 kwietnia br. w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie, w ramach współpracy międzyresortowej, odbyło się szkolenie doskonalące dla żołnierzy wchodzących w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie wynikało z potrzeby zapoznania się żołnierzy z nowootrzymanym sprzętem, a opierało się na autorskim programie zatwierdzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Kursanci zapoznali się z zasadami obsługi mechanicznych oraz hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Mieli możliwość przećwiczenia wybranych elementów z zakresu ratownictwa technicznego wraz z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W szkoleniu uczestniczyło 18 żołnierzy, a prowadzącymi zajęcia byli wykładowcy i instruktorzy ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.