12 i 13 stycznia 2019r. dziewięciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z  województwa Warmińsko-Mazurskiego wzięło udział w szkoleniu " Hipotermia zaawansowane zabiegi ratunkowe". Warsztaty miały miejsce w  Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz komorze niskich temperatur, a  zorganizowane zostało przez Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej pod przewodnictwem dr hab. n. med. Tadeusza Darochy.

Pierwszy dzień poświęcony był na przekazaniu wiedzy teoretycznej , wykonaniu kilku pozorowanych scen tj. pracy przy osobie poszkodowanej znajdującej się w trudnych warunkach pogodowych i terenowych  oraz wcieleniu się w rolę kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego.  Drugi dzień był sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności pracy przy udzielaniu zaawansowanych zabiegów ratujących życie osobie w głębokiej hipotermii. Ratownicy pracowali w komorze gdzie panowała temperatura -25 st. C , pozbawionej oświetlenia. Odzwierciedleniem pracy w górach była niska temperatura , wentylatory skierowane w poszkodowanego i  ratowników  oraz marznące opady podawane wprost w  kursantów. Przeżycie tych wszystkich niesprzyjających okoliczności uzmysłowiło jak trudne mogą nas spotkać sytuacje  i to jak należy prawidłowo postępować. Dwudniowe warsztaty prowadzone były przez autorytety w swoich dziedzinach- lekarzy , ratowników TOPR, GOPR , a każdy z  nich emanował ogromną pasją do tego co robi. Koordynatorzy i  instruktorzy ratownictwa medycznego służby jednogłośnie stwierdzili ,że było to najlepsze szkolenie w jakim mieli możliwość uczestniczyć.

 

Tekst i zdjęcia: Jerzy Pawlyta.