Nowy rok kalendarzowy 2019 w klasach pożarniczych rozpoczął się w sposób niecodzienny.  2 stycznia młodzież trzech klas zamiast cotygodniowych zajęć na terenie OSP, podążyła w kierunku Olsztyna. Grupie towarzyszyli opiekunowie kpt. Sławomir Siwek oraz p. Amanda Mazurowska.  Docelowym miejscem wycieczki był tym razem Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gutkowie. Miejsce szczególne dla tych, którzy już dzisiaj wiedzą, że połączą swą przyszłość z zawodem strażaka. Głównym zadaniem Ośrodka jest kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych  PSP z terenu całego województwa. Uczniowie mieli więc możliwość powiększyć swój zasób  wiedzy  z zakresu podstawowych działań PSP, a także zdobyć informacje na temat potencjału Ośrodka i jego znaczenia dla rozwoju zawodowego każdego strażaka.  

Pierwszym punktem programu przygotowanym przez z-cę Naczelnika Ośrodka mł. bryg. Szymona Kokot- Górę była prelekcja dotycząca zadań Ośrodka oraz pracy w PSP. Następnie zaprezentowano techniczną stronę możliwości szkoleniowych Ośrodka, a ciekawych miejsc wartych zobaczenia na miejscu jest mnóstwo. Młodzież przeszła przez komorę dymową, dzięki czemu mogła przekonać się, na jaki trud zdani są strażacy PSP i OSP w trakcie ćwiczeń. Kolejna grupa  miała niepowtarzalną okazję poznać możliwości wielokontenerowego symulatora gaszenia pożarów wewnętrznych (komory ogniowej) służącej do symulacji zjawisk, jakie zachodzą w pomieszczeniu podczas pożaru. Warto dodać, iż pomysł takiego rodzaju stanowiska w naszym kraju narodził się właśnie w tym miejscu i do dzisiaj na terenie Polski znajdują się już 22 symulatory tego rodzaju. Ośrodek posiada na swoim terenie doskonale rozwiniętą bazę ćwiczeniową, m.in. stanowisko do ćwiczeń w warunkach zawałów w studniach i kanałach, które umożliwia przećwiczenie technik ewakuacji, stanowiska do ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego czy też ratownictwa budowlanego z elementami ratownictwa medycznego, stanowisko do ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych czy stanowiska do obserwacji wybuchów. Uczniowie dowiedzieli się także, iż na terenie Ośrodka odbywa się corocznie wiele szkoleń  związanych z ogólnie pojętą działalnością PSP, jak np. szkolenie z zakresu młodszego nurka czy z ratownictwa na obszarach wodnych. Ośrodek jest także miejscem międzynarodowych  konferencji. Instruktorzy kształcą innych wymieniając się doświadczeniem w gaszeniu pożarów wewnętrznych.

Wyjazd to najlepszy sposób na uświadomienie uczniom, z jakim poziomem szkoleń muszą się liczyć, biorąc pod uwagę pracę w PSP, a również, jakiej kondycji fizycznej ów zawód wymaga.

kpt. Sławomir Siwek