9 stycznia 2019 r. w WOSz KW PSP w Olsztynie, zostało przeprowadzone spotkanie z koordynatorami/ instruktorami ratownictwa medycznego służby, mające na celu przekazanie informacji i materiałów szkoleniowych, dotyczących planowanych szkoleń
z praktycznej nauki RKO z wykorzystaniem nadgłośniowych technik udrażniania dróg oddechowych z użyciem AED. Dzięki środkom  otrzymanym z funduszu sprawiedliwości w roku 2018, województwo warmińsko-mazurskie doposażyło się między innymi o blisko 200 nowych urządzeń AED.

Dzięki temu każda jednostka OSP należąca do KSRG posiada na swoim wyposażeniu automatyczny defibrylator zewnętrzny co w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości prowadzonych czynności resuscytacyjnych w przypadku rozpoznanego NZK przez funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP. Koordynatorzy i instruktorzy zostali zapoznani z technicznymi parametrami oraz wymogami dotyczącymi poprawnej eksploatacji urządzenia. W najbliższych dwóch miesiącach w na terenie KM i KP PSP dzięki zaangażowaniu koordynatorów i instruktorów ratownictwa medycznego służby, w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego dla przedstawicieli jednostek OSP posiadających urządzenia AED, zostaną przeprowadzone praktyczne szkolenia z prowadzenia   resuscytacji krażeniowo-oddechowej z wykorzystaniem nadgłośniowych technik udrażniania dróg oddechowych oraz użycia AED w przypadku rozpoznanego NZK u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Program szkolenia jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi ERC na rok 2015. W obliczu zwiększającej się ilości wyjazdów tzw. izolowanych czyli wyjazdu zastępów JOP w przypadku braku dostępnego zespołu ZRM lub dłuższego dojazdu niż jednostki JOP, dokonujemy wszelkich starań mających na celu przygotowanie naszych funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP tak, aby niesiona przez nich pomoc była zawsze na możliwie najwyższym poziomie. Mamy nadzieje, że nasze działania przełożą się na przeżywalność poszkodowanych oraz poprawę bezpieczeństwa w województwie warmińsko- mazurskim.

 

Tekst/zdjęcia: mł. asp. Krzysztof Maczulski