13 grudnia 2018 r. w OS KW PSP w Olsztynie odbyła się prezentacja urządzenia Solo Rescue. Jest to profesjonalne urządzenie do przemysłowego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonego sprzętu ochrony układu oddechowego oraz środków ochrony indywidualnej, takich jak strażackie hełmy czy rękawice.

Urządzenie używa gorącej wody podawanej pod ciśnieniem a także dedykowanych detergentów rozcieńczanych w wodzie, usuwających uporczywe zabrudzenia pochodzące z pożaru. W prezentacji uczestniczyli funkcjonariusze KW PSP w Olsztynie oraz z KM/P/PSP województwa warmińsko-mazurskiego.

Prezentowane urządzenie szwedzkiej firmy jest pierwszym tego typu urządzeniem testowanym w Polsce. Prezentacja została zorganizowana w ramach przedsięwzięć realizowanych przez PSP, ukierunkowanych na poprawę stanu świadomości zagrożeń oraz higieny wśród strażaków. Testowane urządzenie pozostanie w OSz KW PSP kilka tygodni. Planujemy w tym czasie zamierzamy sprawdzić walory urządzenia  oferując czyszczenie ŚOI strażakom PSP i OSP z terenu województwa.

ekst/zdjęcia: mł. bryg. mgr inż. Szymon Kokot-Góra