Informujemy, iż brak już miejsc na szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (na szkolenie pełne oraz aktualizujące). Nabór został zakończony.