W dniach 5-16 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie w zakresie młodszego nurka, nurka MSWiA oraz część teoretyczna i praktyczna dla kierujących pracami podwodnymi.

Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o obowiązujący program szkolenia. Szkolenie zrealizowano w bazie ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie. Do ćwiczeń wykorzystano poligon podwodny znajdujący się nad Jeziorem Ukiel (Krzywe). 

W szkoleniu wzięli udział strażacy z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przeszkolono w sumie:

  • 6  młodszych nurków MSWiA
  • 6 nurków MSWiA
  • 4 nurków kierujących pracami podwodnymi.

Przez cały czas trwania kursu, strażacy uczyli się i doskonalili swoje umiejętności w zakresie wykonywania prac podwodnych. W trakcie ćwiczeń praktycznych wykonywane było m.in. cięcie elementów pod wodą, uszczelnianie wycieków, podnoszenie na powierzchnię zatopionej łodzi kabinowej przy użyciu irodyn (balonów wypornościowych)  i wiele innych prac podwodnych.

Kadrę instruktorską stanowili: kpt. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie, asp. Grzegorz Szostek z  KP PSP w Mrągowie, asp. Krzysztof Pawłowski oraz asp. Michał Olszewski. Kierownikiem kursu był asp. sztab. Andrzej Bicki z ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.

Wszystkim strażakom biorącym udział w szkoleniu dziękujemy za wzorową postawę oraz bardzo duże zaangażowanie, jak również gratulujemy pozytywnie zdanych egzaminów, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Tekst: asp. sztab. Andrzej Bicki