W dniach od 24 września do 5 października 2018 roku odbyło się szkolenie w zakresie młodszego nurka MSWiA oraz część praktyczna dla kierujących pracami podwodnymi. Szkolenie zrealizowano w oparciu o obowiązujący program szkolenia.

Szkolenie zrealizowano w bazie ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie. Do ćwiczeń wykorzystano poligon podwodny znajdujący się nad Jeziorem Ukiel (Krzywe).

Przez cały okres trwania kursu strażacy tak na zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych, uczyli się i doskonalili swoje umiejętności w zakresie wykonywania prac podwodnych.
Na ćwiczeniach praktycznych kursanci wykonywali m. in. cięcie elementów sprzętem hydraulicznym, zabezpieczali wycieki, podnosili na powierzchnię zatopioną łódź kabinową przy użyciu irodyn (balonów wypornościowych) i wiele innych prac podwodnych.

W trakcie ćwiczeń praktycznych strażacy realizowali szereg założeń związanych z podjęciem poszkodowanego z wody oraz podjęciem aktywnej i pasywnej osoby tonącej.  Kadrę instruktorską stanowili kpt. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie oraz asp. Grzegorz Szostek z  KP PSP w Mrągoie. Kierownikiem kursu był asp. sztab. Andrzej Bicki z ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.

W szkoleniu udział brali strażacy z komend powiatowych PSP w: Bartoszycach, Giżycku, Iławiie, Mrągowie i Węgorzewie.

 

Tekst: asp.sztab. Andrzej Bicki; zdjęcia: kpt. Mariusz Zakrzewski