W dniach 19-21 września 2018 roku odbyło się szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym. Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o obowiązujący program szkolenia. Szkolenie zrealizowano na bazie ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.

Przez trzy dni strażacy-ratownicy w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych poznawali specyfikę prowadzenia działań na akwenach. W części teoretycznej omówiono między innymi organizację ratownictwa wodnego oraz zasady bezpieczeństwa.

W trakcie ćwiczeń praktycznych strażacy realizowali szereg założeń związanych z podjęciem poszkodowanego z wody oraz podjęciem aktywnej i pasywnej osoby tonącej.  Kadrę stanowili asp. sztab. Andrzej Bicki oraz mł. asp. Paweł Zapadka - instruktorzy z ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.

W szkoleniu udział brali strażacy z komend powiatowych w Działdowie, Olecku, Ostródzie, Gołdapi, Nidzicy, Szczytnie, Braniewie, Kętrzynie oraz Nowym Mieście Lubawskim.

Wszystkim strażakom biorącym udział w szkoleniu dziękuję za wzorową postawę oraz bardzo duże zaangażowanie w trakcie szkolenia.

 

Tekst: asp.sztab. Andrzej Bicki / Zdjęcia: mł.asp. Paweł Zapadka