cfbt_2013W dniach 3-6 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się warsztaty tematyczne „Gaszenie pożarów wewnętrznych”, współorganizowane przez Biuro Szkolenia KG PSP oraz Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie. Wyjątkowość tych warsztatów stanowił fakt, że w roli wykładowców i instruktorów kierujących realizacja zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych byli John McDonough i Shan Raffel z Australii, współautorzy książki „3D Firefighting. Training, Techniques and Tactics”,

opisującej szeroko i kompleksowo zagadnienia związane zarówno z gaszeniem pożarów wewnętrznych jak również kwestie dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych z tej dziedziny z wykorzystaniem demonstracji oraz ćwiczeń w komorach ogniowych (www.3dfirefighting.com).

Eksperci przyjechali na zaproszenie przedstawiciela kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół PSP z terenu kraju, jak również kilku ośrodków szkolenia. Znalazło się również miejsce dla osób reprezentujących doskonalenie zawodowe: funkcjonariusza JRG KM PSP jak również druha OSP będącego komendantem miejsko-gminnym w jednym z bardziej aktywnych rejonów kraju.

4 intensywne dni warsztatów zostały podzielone na 3 zasadnicze części. Każdego dnia plan wyglądał podobnie: część teoretyczna pozwalała uczestnikom zapoznać się ze stroną teoretyczną poruszanych zagadnień, część demonstracyjna pozwalała zarówno utrwalać zagadnienia teoretyczne jak również obserwować sposoby wykorzystania praktycznych demonstracji do wzbogacania prowadzonych zajęć, natomiast część praktyczna polegała na ćwiczeniach w wyremontowanej komorze ogniowej olsztyńskiego ośrodka szkolenia. Elementy demonstracyjne i praktyczne udało się przygotować i przeprowadzić dzięki zaangażowaniu i pracy lokalnej kadry dydaktycznej.

Na początek nasi goście przybliżyli zebranym uczestnikom charakterystykę szkolenia CFBT. Odbyło się również omówienie zasad prowadzenia zajęć i udziału w ćwiczeniach z wykorzystaniem ognia. Pierwszy dzień poświęcono również na przypomnienie informacji z zakresu teorii rozwoju pożaru, jak również pokrótce sklasyfikowano zjawiska niebezpieczne dla strażaków zachodzące w pożarze. W ramach sesji teoretycznej omówiono też teoretyczne podstawy technik operowania prądami gaśniczymi. W części demonstracyjnej zaplanowano pokaz pirolizy drewna jak również ćwiczono operowanie prądami gaśniczymi. Dzień zakończył się ćwiczeniem polegającym na obserwacji rozwoju pożaru w komorze ogniowej przy niewielkiej ingerencji instruktorów w celu uzyskania optymalnych efektów i prezentacji poszczególnych zjawisk. Po pierwszym dniu warsztatów wszyscy uczestnicy przyznawali, że goście prezentują bardzo istotne zagadnienia ujęte w niezwykle interesującej i przystępnej formie.

Kolejny dzień skupiał się na zagadnieniach niemniej istotnych i stanowił kontynuację teorii z dnia poprzedniego. Zwrócono uwagę na zjawiska niebezpieczne w pożarze, między innymi na zjawisko zapalenia gazów pożarowych, niedostatecznie opisane w krajowej literaturze, jednakże śmiertelnie niebezpieczne. Skupiono się też na wymianie gazowej w pożarze i jej wpływie na proces przebiegu tego zjawiska. Bardzo ciekawa sesja dotycząca rozpoznawania warunków pożarowych dopełniła części teoretycznej. Wiele osób przyznało, że taki sposób zaprezentowania zagadnień otworzył im oczy na wiele czynników. W części demonstracyjnej przeprowadzono pokaz z wykorzystaniem tzw. „małego domku dla lalek” czyli zbitego z płyt wiórowych prostopadłościanu z otworem imitującym drzwi, który pozwolił na obserwację wielu ciekawych zjawisk, łącznie ze zjawiskiem wstecznego ciągu płomieni. Sesja z prądami gaśniczymi i powtórzenie ćwiczenia obserwacji rozwoju pożaru w komorze ogniowej zamknęły drugi dzień.

W trakcie kolejnego dnia warsztatów wykłady skupiły się na zagadnieniu tzw. "taktycznej wentylacji", czyli wykorzystaniu wpływu dostępu powietrza na proces spalania do kreowania warunków pożarowych. Nasi goście omówili również zagadnienia związane z zachowaniem się strażaków przy pożarach i czynnikach wpływających na ich decyzje. W tym dniu omówiono również procedurę otwierania drzwi do pomieszczeń objętych pożarem a w ramach demonstracji przeprowadzono ćwiczenie z wykorzystaniem tzw. "dużego domku dla lalek". Jak co dzień - na koniec odbyło się ćwiczenie w komorze ogniowej. Tym razem scenariusz przewidywał natarcie na pożar z zastosowaniem procedury otwierania drzwi.

Ostatni dzień warsztatów poświęcony został wentylacji nadciśnieniowej jak również zagadnieniom związanym z metodyką prowadzenia zajęć w komorach ogniowych na paliwo stałe. Niewątpliwie możliwość podpatrzenia warsztatu pracy dwóch z najbardziej uznanych na świecie instruktorów w tej dziedzinie była wspaniałą okazją i wielką korzyścią. W ramach demonstracji uczestnicy sami przeprowadzili demonstrację dużego domku dla lalek pod okiem naszych gości. Był to element pozwalający na utrwalenie sposobu prowadzenia tego typu zajęć w celu przenoszenia rozwiązań na grunt krajowy. W rolę instruktorów wcielili się wykładowcy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Dzień zakończył się tradycyjnie ćwiczeniami w komorze. Podczas ćwiczenia natarcia, nasi prowadzący pozwolili niektórym uczestnikom warsztatów wcielić się w ich rolę i prowadzić elementy instruktażu.

W trakcie zakończenia i rozdania zaświadczeń dało się wyczuć wiele emocji. Żal związany z zakończeniem, ogromna motywacja do wdrażania nowych zdobyczy w procesie kształcenia, więzy przyjaźni, jakie zawiązały się przez te kilka dni między ludźmi, których połączył jeden cel. Nasi goście bardzo ciepło wypowiedzieli się o swoim pobycie w Olsztynie i zaprosili do wizyty w Australii. Grono uczestników zobowiązało się natomiast do zawiązania zorganizowanej współpracy w celu jak najlepszego wykorzystania doświadczeń zdobytych w Olsztynie.

Dla osób zainteresowanych tematyką polecamy udział w konferencji „Pożary wewnętrzne - od projektu budowlanego do skutecznego gaszenia”, która odbędzie się 7 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej UWM – ul. Heweliusza 4 w Olsztynie (więcej informacji http://www.sitp.olsztyn.pl/).

 

 

tekst: st. kpt. Szymon Kokot-Góra
zdjęcia: kpt. Łukasz Godlewski