by Godles31 stycznia b.r. ukończyliśmy kolejne szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Region zasiliło kolejnych 25 osób, przygotowanych do wykonywania zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Życzymy powodzenia w poprawianiu bezpieczeństwa !