322

W ramach działalności wspomagającej w nadzorze dydaktycznym Komendanta Głównego PSP dnia 4 marca 2014 r. na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyły się warsztaty tematyczne "Ratownictwo techniczne w transporcie drogowym". Przy tej okazji swój warsztat pracy doskonalił uczstniczący w szkoleniu mł. bryg. Krzysztof Hołuj - wykładowca Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie. 

 

Dzięki uczestnictwu w warsztatach miał on okazję szczegółowo poznać zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz ich budowę, jak również poszerzyć swą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu  ewakuacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów osobowych, technik uwalniania osób, umiejętności pokonywania problemów technicznych i samodzielnego wypracowywania decyzji dowódczych . 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie zdjęcia pobrane ze strony SA PSP Poznań