DSC 0651W dniach 24.03 - 04.04.2014 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Dzięki zajęciom teoretycznym słuchacze mieli okazje pogłębić swoją wiedzę, a na zajęciach praktycznych szlifować umiejętności

z zakresu szeroko pojętego ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Poza terenem Ośrodka jako poligon posłużyło dorzeczę Łyny, gdzie symulowaliśmy działania zmierzające do ograniczenia i zebrania rozlewiska substancji niebezpiecznej dla środowiska naturalnego.

Po 2 tygodniach zajęć doszło do weryfikacji zdobytej (poszerzonej) wiedzy, jak również sprawdzianu umiejętności - egzamin zdali wszyscy uczestnicy szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

Zmagania uczestników kursu można obejrzeć w galerii poniżej:

Tekst i zdjęcia: własne