a16 września 2013 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie doskonalące dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych i dowódców zmian z zakresu zaawansowanej stabilizacji pojazdów podczas wypadków komunikacyjnych. Szkolenie poprowadził zaprzyjaźniony instruktor ratownictwa technicznego, który również dostarczył szeroką gamę sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego, a także dodatkowego wyposażenia używanego podczas stabilizacji pojazdów.

Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym grupa udała się na plac, gdzie czekała przygotowana pozoracja wypadku. Samochód osobowy przewrócił się na dach i wsunął pod tył cysterny, kierowca pozostaje w pojeździe, wisząc na pasach bezpieczeństwa do góry nogami. Zanim podjęte zostaną jakiekolwiek czynności, należy ustabilizować pojazdy w pozycji zastanej.

Ćwiczenia podzielono na dwa etapy: stabilizację cysterny oraz stabilizację pojazdu osobowego z wykonaniem dostępu do osoby poszkodowanej. Wszystko odbywało się na zasadzie przedstawienia propozycji wykonania kolejnej techniki oraz przedyskutowaniu jej na forum grupy. Każdy uczestnik mógł zgłaszać uwagi i propozycje a kierownictwo Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie pilnowało, aby wszelkie wątpliwości czy propozycje były natychmiast sprawdzane w praktyce.

W pierwszym etapie ustabilizowano pojazd ciężarowy poprzez podłożenie pod koła poduszek pneumatycznych, spięcie osi pojazdu oraz zablokowanie tylnych kół. Następnie wykonano podbudowę z wykorzystaniem specjalnego zestawu drewna do stabilizacji. Na tak wykonanej podbudowie ułożono 3 poduszki pneumatyczne, które miały podnieść cysternę spoczywającą częścią swego ciężaru na samochodzie osobowym. W momencie podnoszenia uczestnicy mogli zaobserwować konsekwencje braku zabezpieczenia podnoszonego ciężaru przed przemieszczaniem, co z resztą było celem całego manewru. W związku z tym pojazd opuszczono i wykonano unieruchomienie za pomocą wbijanych w ziemię szpil i specjalnych pasów. Kolejna próba podnoszenia cysterny wykazała stabilność ciężaru, więc całość podparto za pomocą podpór mechanicznych z pneumatycznym wybieraniem luzu. Nie omieszkano również sprawdzić, czy czynność ta jest skuteczna poprzez spuszczenie powietrza z poduszek. W związku ze stwierdzoną pełną stabilnością cysterny przystąpiono do realizacji drugiego etapu ćwiczeń.

Pojazd osobowy przewrócony na dach również wymagał stabilizacji. Po jej wykonaniu uczestnicy zastanawiali się jak najlepiej pomóc poszkodowanemu. Po zabezpieczeniu go przed upadkiem opracowano założenie do wydobycia go przez tylną część pojazdu – w linii osi ciała. Jako, że były to ćwiczenia a zatem doskonałe pole do eksperymentów, postanowiono przeciąć pojazd w połowie i odciągnąć jego część w górę. To skomplikowane zadanie przysporzyło nieco trudności, jednak zamiar został osiągnięty – co widać na zdjęciach.

Całym ćwiczeniom towarzyszyły ożywione dyskusje i natłok pomysłów na realizację poszczególnych elementów założenia. Uczestnicy – na co dzień zajmujący się dowodzeniem przy zdarzeniach – mieli okazję odświeżyć umiejętności wykonując poszczególne czynności. Szczególnie aktywna okazała się kadra Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie biorąc aktywny udział we wszystkich elementach ćwiczeń. Czekamy teraz na informacje zwrotne od uczestników – być może okaże się, że powrót do roli ratowników tak im się spodobał, że poproszą o kolejną taką możliwość? Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie jest gotowy na taką okoliczność!

 

tekst: st. kpt. Szymon Kokot-Góra

zdjęcia: kpt. Łukasz Godlewski