DSC 4087W mijającym tygodniu gościliśmy ekipę telewizyjną stacji TTV. Mieliśmy możliwość poznania jak przegotowuje się i realizuje materiał telewizyjny w warunkach pozastudyjnych. Nowoczesny sprzęt, z kamerą szerokobrazową, kamerą slow-motion oraz kamerą GoPro pozwala na rejestrację obrazu w innowacyjny sposób.

Scenariusz nagrania przewidywał zdjęcia obrazujące następujące epizody:

- zagrożenia związane z tłuszczem rozgrzanym na patelni umieszczonej na kuchence gazowej i użyciem wody do gaszenia tego typu pożaru, demonstracja wyrzutu spalającego się tłuszczu spowodowanego gwałtownym odparowaniem wody;

- zagrożenia związane z powstaniem wybuchowej mieszaniny gazowo-powietrznej w pomieszczeniu, pokaz spalania mieszaniny zainicjowanego przez  iskrę elektryczną lub otwarty ogień;

- zagrożenia związane z niekontrolowanym podgrzewaniem zbiornika na gaz (tzw. naboju) wykorzystywanego w kuchenkach  turystycznych, pokaz rozerwania zbiornika;

- zagrożenia związane z rozwojem pożaru w mieszkaniu, demonstracja wypełnienia pomieszczenia dymem i gazami pożarowymi, które ulegają zapaleniu, praktyczny sposób poruszania się w pomieszczeniu objętym pożarem;

- pokazaliśmy również doświadczenia z kubkami z tworzywa sztucznego (pusty i wypełniony wodą), wybuchy w tzw. "akwarium" laboratoryjnym oraz jak ugotowane jajko umieścić w butelce przy pomocy….ognia.

Program ,,DeFacto” zrealizowany w Ośrodka Szkolenia w Olsztynie wkrótce na antenie stacji TTV, zachęcamy  do oglądania.

 

 

Tekst i zdjęcia: własne