DSC 5986

W dniu 20 marca 2015 r., w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie doskonalące zatytułowane  „Postępowanie w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach tzw. Kaskady szkoleniowej. W ostatnim kwartale 2014 r. przedstawiciele kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Komendę Główną PSP wraz z partnerami. Zgodnie z teorią szkoleń kaskadowych, kolejny etap edukacyjny polegał na przekazaniu dalej zdobyte wiedzy dowódcom i zastępcom dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Ich zadaniem z kolei, a zarazem kolejnym etapem edukacyjnym przewidzianym w systemie szkoleń kaskadowych, będzie dalsze przekazywanie wiedzy na zmianach służbowych oraz wśród strażaków OSP z terenu chronionego.

Zorganizowane w Olsztynie szkolenie składało się z części teoretycznej, zrealizowanej w Ośrodku Szkolenia (prowadzący: mł. bryg. Krzysztof Hołuj), oraz teoretyczno-praktycznej, przeprowadzonej w ASO Toyota/Lexus w Olsztynie (zajęcia prowadził szef serwisu Toyta p. Michał Marud). Wśród poruszanych zagadnień znalazły się między innymi:

- budowa pojazdów hybrydowych oraz zasada ich działania,

- sposoby prowadzenia rozpoznania pojazdów hybrydowych,

- systemy zabezpieczające w pojazdach hybrydowych,

- prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w zdarzeniach z udziałem pojazdów hybrydowych – techniki oraz taktyka,

- zagrożenia wynikające ze specyfiki pojazdów hybrydowych.

W ramach zajęć praktycznych ćwiczono rozpoznawanie elementów napędu hybrydowego, obsługę dźwigni wybieraka zakresów a także wyłączanie oraz unieruchamianie pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym.

 

Tekst i zdjęcia: własne