DSC 8133W dniach 17-21.08 i 24-28.08 w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się 2 pięciodniowe szkolenia poświęcone przygotowaniu instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez KG PSP oraz KW PSP w Olsztynie i wpisuje się w cykl szkoleń przygotowujących kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć w nowo powstających trenażerach, które mają trafić do wszystkich szkół i ośrodków szkolenia PSP w kraju. Pozostałe szkolenia instruktorów zaplanowano do realizacji w SA PSP Poznań i SA PSP Kraków. Łącznie w tej fazie tworzenia jednolitego systemu szkolenia w Polsce zaplanowano przeszkolenie 72 instruktorów.

 
Szkolenie było poprzedzone wieloma spotkaniami i dyskusjami nad treściami programowymi a w lipcu w Olsztynie odbyły się warsztaty zgrywające tzw. "liderów" - autorów programu szkolenia i osób odpowiedzialnych za wykształcenie przyszłych instruktorów. Po takich szczegółowych przygotowaniach nadszedł czas na wspomniane szkolenie.

 

W Olsztynie przeszkolono trzyosobowe zespoły z następujących jednostek i komórek organizacyjnych: CS PSP w Częstochowie, SP PSP w  Bydgoszczy, WOSz w Łapach, WOSz w Pionkach, WOSz w Toruniu, SGSP, JRG Warszawa i WOSz Olsztyn. Instruktorzy zapoznali się z wizją systemową procesu szkolenia oraz założeniami pozwalającymi na osiągnięcie unifikacji szkolenia na poziomie krajowym, co jest dużym wyzwaniem a jednocześnie czymś wyróżniającym polskie rozwiązania na świecie. Część zajęć poświęcono na analizę treści teoretycznych i ustalenie obszarów wymagających korekty merytorycznej w krajowym spojrzeniu na zagadnienia taktyki zwalczania pożarów. Codziennie odbywały się liczne zajęcia praktyczne, gdzie uczestnicy wcielali się w rolę instruktorów i pod okiem prowadzących szkolenie realizowali elementy programu. Program szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych jest w końcowej fazie tworzenia a szkolenia instruktorskie pozwoliły dokonać dogłębnej analizy i zebrać wnioski dotyczące niezbędnych korekt przed przekazaniem go do ewaluacji i docelowo wdrożenia jako program szkolenia Komendanta Głównego PSP.
 
W trakcie zajęć realizowano pokazy i demonstracje z wykorzystaniem domków dla lalek, poświęcono dużo uwagi technikom operowania prądami gaśniczymi, współpracy w rocie, zachowaniu przy drzwiach, natarciu i wycofaniu z aktywnym zabezpieczeniem oraz rożnym technikom i metodom aplikacji wody w celach gaśniczych. Zunifikowane ćwiczenia gorące nastawione były na osiąganie celów dydaktycznych zawartych w programie i skupiały się m.in. na obserwacji zjawisk pożarowych, natarciu na pożar i wycofaniu, przeszukaniu podczas natarcia oraz na wentylacji taktycznej. Dodatkowo uczestnicy omawiali studia przypadków, analizowali dokumentację filmową z prawdziwych zdarzeń oraz doskonalili warsztat nauczycielski poprzez omawianie kwestii związanych z prowadzeniem zajęć teoretycznych z pomocą prezentacji multimedialnych.
 
Należ uznać, że warsztaty przyniosły zamierzony efekt a w kraju pojawiło się kilkudziesięciu nowych instruktorów, mówiących tym samym językiem i mocno zorientowanych na osiąganiu ściśle określonych celów zawartych w drobiazgowo przedyskutowanym programie szkolenia. Daje to nadzieję na wyraźny wzrost jakości procesu kształcenia w tej dziedzinie co w perspektywie powinno przełożyć się na wzrost jakości interwencji straży pożarnych przy tego typu zdarzeniach.
 
 
 
 
 
tekst: mł. bryg. Szymon Kokot-Góra
zdjęcia: własne