aW dniach 8-9 czerwca b. r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur EXPO MAZURY miało miejsce wydarzeniecharakterze prewencyjnym i edukacyjnym promujące bezpieczny wypoczynek. Akcja Bezpieczne Mazury poruszała tematy ściśle związane z bezpieczeństwem, w tym pożarowym.

Jako Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu i uświadomić młodym ludziom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych (w sumie w przedsięwzięcio udział wzięło 625 uczniów), jak niebezpieczne jest nieodpowiedzialne postępowanie z instalacjami gazowymi, przedstawiając im wybuch i jego skutki w skali mikro. Ponadto uczestnicy mogli użyć gaśnic do walki z realnym ogniem, obsłużyć sprzęt pneumatyczny i hydrauliczny do ratownictwa drogowego, czy też poczuć, jak to jest znajdować się w prawdziwym samochodzie pożarniczym.

Mamy nadzieję, iż udział w zajęciach oddających wiele z realnych zagrożeń, pozwoli dzieciom i młodzieży postępować rozsądnie i właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia.

Życzymy tym samym wesołych, a zarazem bezpiecznych wakacji !

 

 

Tekst i zdjęcia: własne