W dniach 6-10 lipca 2020 roku w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się "Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych", zrealizowane według programu szkolenia Komendanta Głównego PSP z 3 grudnia 2015 roku.

W dniach od 22 czerwca do 3 lipca br. w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków oraz część praktyczna kursu specjalistycznego dla nurka kierującego pracami podwodnymi.
Część praktyczną szkolenia realizowano na stanowisku ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego nad jeziorem Ukiel. 

Z dumą informujemy, że po raz pierwszy w Polsce, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła „kurs doskonalący dla ratowników medycznych za 120 pkt. kwalifikacyjnych.” Szkolenia te dotyczą strażaków z wykształceniem medycznym. Dzięki specjalistom medycyny ratunkowej prowadzącym kurs województwo warmińsko-mazurskie zyskało 23 Ratowników Medycznych z odnowioną wiedzą i umiejętnościami na poziomie ALS (Advanced Life Support – Zaawansowane Czynności Podtrzymywania Życia).

unnamedPlatforma edukacyjna

W dniach 27-29 sierpnia 2019 roku odbyło się szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym. Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o obowiązujący program szkolenia. Szkolenie zrealizowano na bazie ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.