a

 

29 października 2010 r. mury Ośrodka Szkolenia opuścili kolejni inspektorzy ochrony przeciwpożarowej. Tym razem do szacownego grona dołączyło kolejnych 28 specjalistów z tej, jakże ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa, dziedziny. Uczestnicy szkolenia przez 2 tygodnie czynnie uczestniczyli w zajęciach, poznając tajniki szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.  Na zajęciach teoretycznych przyszli inspektorzy mieli możliwość poznać m. in.:

  • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej,
  • sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów pod względem wymagań budowlanych, jak i za pomocą wszelkiego typu urządzeń gaśniczych,

 

by Godles

Są takie dni, które wpisują się w historię czymś wyjątkowym. Takim dniem dla Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie stał się dzień 7 października 2010 roku. Po blisko dwuletnim okresie zakrojonych na szeroką skalę prac budowlanych przekazano strażakom naszego województwa nowoczesny obiekt. Ten szczególny dzień uhonorowali swoją obecnością znamienici goście z Komendantem Głównym PSP gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem oraz wojewodą warmińsko-mazurskim Marianem Podziewskim na czele.

Podczas uroczystości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu przez wojewódzkiego kapelana strażaków księdza Andrzeja Bawirsza. Goście uroczystości w swoich wystąpieniach gratulowali pomysłodawcom wizji, a wykonawcom jej realizacji. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jan Słupski wręczył symboliczne pamiątki osobom zaangażowanym w rozbudowę Ośrodka Szkolenia.

a

W dniach 6-7 września 2010 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie obyła się narada szkoleniowo-służbowa Głównych Księgowych komend powiatowych i miejskich PSP województwa warmińsko-mazurskiego. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. następujące zagadnienia:

- zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach w państwowej jednostce budżetowej,

- zmiany w planach kont dla jednostek budżetowych,

- wykonanie budżetu środków europejskich,

- budżet zadaniowy i projekt budżetu na 2011 rok.