dscf7930

W ostatnim dniu miesiąca lutego br. kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia gościła w krakowskiej Szkole Aspirantów PSP, gdzie odbywały się warsztaty metodyczne nt. „Przygotowanie do organizacji i realizacji szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej”. Przedmiotowe szkolenie nazywane dawniej kursem podoficerskim w naszym ośrodku planowane jest w dniach od 29 sierpnia do 25 listopada 2011 r.

         Udział w warsztatach miał na celu wymianę dotychczasowych doświadczeń szkoły i ośrodków szkolenia w zakresie organizacji szkoleń uzupełniających.

buy cialis online canada paypal buy cialis online - millpharmacy.com cheap cialis canada pharmacy

dsc_4841Szkoła położona jest w niemieckim landzie Brandenburgia graniczącym z województwem lubuskim. Program wizyty o charakterze studyjnym przewidywał zapoznanie się z systemem szkolenia oraz organizacją funkcjonowania szkoły. Mieliśmy również możliwość poznania bazy szkoleniowej niezbędnej do prowadzenia zajęć teoretycznych w postaci głównie gabinetów i pracowni tematycznych. Pokazano nam również zaplecze socjalne, żywieniowe i sportowe.

a

W dniu 19 listopada 2010 r. do szacownego grona inspektorów ochrony przeciwpożarowej dołączyło kolejnych 35 osób. Zanim jednak uzyskali oni uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, musieli przyswoić sobie wiele wiadomości z zakresu tej jakże szerokiej, a zarazem niezwykle ciekawej dziedziny. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy były prace projektowe, których prawidłowe wykonanie było niezbędnym warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia. Wykonując projekty, przyszli inspektorzy mogli samodzielnie przekonać się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu:

  • doboru i rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa;
  • doboru i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych;
  • zasad przeprowadzania skutecznej ewakuacji;
  • oceny zagrożenia pożarowego na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym;
  • zachowania się materiałów i konstrukcji budowlanych w trakcie pożaru;
  • zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów budowlanych i terenów.

dscf7326

 

W dniach od 8 do 10 października oraz od 5 do 7 listopada 2010 r. w naszym Ośrodku Szkolenia odbyły się dwa szkolenia Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowano formę weekendową, gdyż takie było zapotrzebowanie ze strony uczestników szkolenia. Oprócz realizacji podstawowych treści zawartych w programie rozszerzono tematykę szkolenia o następujące zagadnienia:

  • współczesne wyzwania wobec komendanta gminnego,
  • wójt a OSP. Kto, co może?

a

 

29 października 2010 r. mury Ośrodka Szkolenia opuścili kolejni inspektorzy ochrony przeciwpożarowej. Tym razem do szacownego grona dołączyło kolejnych 28 specjalistów z tej, jakże ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa, dziedziny. Uczestnicy szkolenia przez 2 tygodnie czynnie uczestniczyli w zajęciach, poznając tajniki szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.  Na zajęciach teoretycznych przyszli inspektorzy mieli możliwość poznać m. in.:

  • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej,
  • sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów pod względem wymagań budowlanych, jak i za pomocą wszelkiego typu urządzeń gaśniczych,