n

19 maja 2012 r. w związku z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka obchodzonymi szczególnie, świętowano bowiem 20-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej, na Placu Solidarności w Olsztynie odbył się strażacki piknik rodzinny. Atrakcji nie zabrakło, szczególnie dla najmłodszych wielbicieli straży pożarnej. Uczestnicy festynu mogli sprawdzić zarówno swoją wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, biorąc udział w quizie, jak również zaprezentować swoje zdolności artystyczne w kąciku plastycznym. Ponadto niezwykle atrakcyjne i przydatne, z punktu widzenia umiejętności ratowania zdrowia i życia ludzkiego, były stanowiska pozwalające przećwiczyć sposób udzielania pierwszej pomocy

p124051017-18 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Szkolenia miały miejsce warsztaty pt. "Zarządzanie zespołem pracowników", udział w których wzięła kadra kierownicza KW PSP w Olsztynie oraz komendancji powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego.

 

Treści poruszane na szkoleniu opierały się na na następujących zagadnieniach:

1. Komunikowanie się - podstawowe procesy.

2. Asertywność.

3. Motywowanie - jak efektywnie motywować podwładnych.

p1240367Wtorek 27 marca 2012 roku przejdzie do historii Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, a być może również do historii polskiego pożarnictwa. W tym dniu poligon ośrodka stał się areną wydarzeń zaiste arcyciekawych dla każdego strażaka.

W związku z organizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie szkoleniem funkcjonariuszy pionów operacyjnych oraz dowódców JRG województwa warmińsko-mazurskiego, kadra dydaktyczna ośrodka szkolenia, we współpracy z zaproszonymi gośćmi, przygotowała specjalne pokazy, połączone z eksperymentalnym badaniem pewnych istotnych zjawisk związanych z eksploatacją zbiorników służących do magazynowania gazu LPG

e2 marca 2012 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Obok Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej, Zarządu Okręgowego PCK oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie była współorganizatorem imprezy.

by Godles

 

Do grona osób podwyższających poziom wiedzy z szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej dołączyło kolejnych 36 osób. Mowa tu o osobach, które 17 lutego 2012 r. uzyskały szanowany tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej. Nowo upieczeni inspektorzy zyskali tym samym uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zanim to jednak nastąpiło, musieli oni przyswoić sobie wiele wiadomości oraz nabyć umiejętności, potwierdzeniem których były prace projektowe