035W dniach 11-13 marca 2013 roku w Łagowie (woj. lubuskie) odbyły się warsztaty metodyczne „Gaszenie pożarów wewnętrznych” z udziałem przedstawicieli szkół PSP i ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. Warsztaty zorganizowane zostały przez Biuro Szkolenia KG PSP przy udziale Ośrodka Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim. Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do realizacji zajęć dydaktycznych z tematyki dotyczącej gaszenia pożarów wewnętrznych na szkoleniach podstawowych strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz w ramach kształcenia w zawodzie strażak (według nowego jednolitego programu szkolenia).

zd5 lutego 2013 r. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie odbyła się narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego. Uroczystość stworzyła okazję do zaprezentowania stanowisk ćwiczebnych, którymi dysponuje Ośrodek. Pokazy w niedawno zmodernizowanej komorze dymowej ukazały nowe oblicze pracy strażaka w warunkach zbliżonych do naturalnych warunków pożarowych (zadymienie, liczne przeszkody, efekty świetlne i akustyczne) przy pełnej kontroli ze strony prowadzącego ćwiczenia – system kamer i głośników oferuje możliwość obserwacji i ciągłego kontaktu ze strażakiem pokonującym ścieżkę treningową. Ponadto na stanowisku do ćwiczeń z LPG zaprezentowano wdrożenie procedury kontrolowanego wypalania gazu poprzez wykręcenie zaworu bezpieczeństwa i przeniesienie płomienia spalającego się gazu.

dsc_0039Z końcem stycznia 2013 r. w regionie przybyło nowych inspektorów, zwiększając tym samym poziom wiedzy społeczeństwa na temat szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Żywimy nadzieję, że 27 osób z tytułem inspektora ochrony przeciwpożarowej realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego, dając tym samym świadectwo, że trud włożony w edukację nie poszedł na marne. Warto wspomnieć, że zaangażowanie i fachowość osób trafiających na szkolenie są godne uznania, co procentowało miłą atmosferą w czasie zajęć, a bardzo przyzwoitymi wynikami po zweryfikowaniu wiedzy na egzaminie.

cfbt-rys23 sierpnia 2012 r. na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych o nazwie "CFBT 2012". O samym szkoleniu można przeczytać na naszej stronie internetowej pod tym adresem.

Jak wówczas obiecano powstał materiał opisujący zagadnienia poruszane podczas warsztatów oraz wyniki przeprowadzonych wówczas badań.

by Godles30 listopada 2012 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Po dobrze zdanych egzaminach, które odbyły się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, z uzyskania awansu na pierwszy stopień podoficerski mogli cieszyć się wszyscy uczestnicy szkolenia.

Wśród awansowanych znalazły się osoby, które, pomimo wysokiego poziomu prezentowanego przez grupę, wyróżniały się zaangażowaniem oraz wynikami w nauce. Nagrodę pieniężną Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie otrzymał Grzegorz Kudła.