DSC 0651W dniach 24.03 - 04.04.2014 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Dzięki zajęciom teoretycznym słuchacze mieli okazje pogłębić swoją wiedzę, a na zajęciach praktycznych szlifować umiejętności

AJB 036818 oraz 20 marca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia w ramach nadzoru dydaktycznego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zorganizowane zostały warsztaty tematyczne „Samoratownictwo oraz ratownictwo na lodzie”.

Celem warsztatów było przygotowanie kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia PSP do realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze doskonalącym z zakresu podstawowego ratownictwa na lodzie.

322

W ramach działalności wspomagającej w nadzorze dydaktycznym Komendanta Głównego PSP dnia 4 marca 2014 r. na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyły się warsztaty tematyczne "Ratownictwo techniczne w transporcie drogowym". Przy tej okazji swój warsztat pracy doskonalił uczstniczący w szkoleniu mł. bryg. Krzysztof Hołuj - wykładowca Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie. 

by Godles31 stycznia b.r. ukończyliśmy kolejne szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Region zasiliło kolejnych 25 osób, przygotowanych do wykonywania zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Życzymy powodzenia w poprawianiu bezpieczeństwa !

DSC 1380W dniu 19 listopada br. w Ośrodku Szkolenia odbyła się uroczysta akademia z okazji 95-rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Marian Podziewski oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki – st. bryg. Mirosław Rutecki, uświetniając spotkanie swoją obecnością, wręczyli zasłużonym medale i odznaczenia. Wśród nagrodzonych nie zabrakło pracowników Ośrodka Szkolenia, których postawa w służbie została doceniona.