DSC 666525 czerwca 2015 r. uroczyście zakończyło się  szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przy współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Absolwentom wyników pogratulowali osobiście Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta oraz Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki.

DSC 6033

W dniach 23-27 marca w Ośrodku Szkolenia odbyło się Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym . Uczestnicy mieli możliwość poznania tajników w zakresie rozpoznawania zagrożeń CBRNE, poboru i analizy próbek substancji potencjalnie niebezpiecznych, czy też identyfikacji urządzeń wybuchowych i postępowania z materiałami wybuchowymi. 

 

 

 

DSC 5986

W dniu 20 marca 2015 r., w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie doskonalące zatytułowane  „Postępowanie w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach tzw. Kaskady szkoleniowej. W ostatnim kwartale 2014 r. przedstawiciele kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Komendę Główną PSP wraz z partnerami. Zgodnie z teorią szkoleń kaskadowych, kolejny etap edukacyjny polegał na przekazaniu dalej zdobyte wiedzy dowódcom i zastępcom dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

daGrono fachowców w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej poszerzyło się. 27 lutego b. r. 26 osób pozytywnie ukończyło szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej odbywające się w Ośrodku Szkolenia. Kończący owocną współpracę egzamin zdali wszyscy uczestnicy kursu, co świadczy o tym, że pilne uczestnictwo w zajęciach popłaciło. 

by Godles

5 listopada b.r. uczestnicy szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej mieli okazję wykorzystać podczas ćwiczeń sprzęt specjalistyczny, z którym nie każdy strażak ma do czynienia na codzień. Przyszli podoficerowie mogli poszerzyć swoją wizję działań z zakresu stabilizacji pojazdów oraz obiektów budowlanych, wykonywania dostępu do osób uwięzionych podczas katastrof budowlanych, czy też wydobywania osób poszkodowanych ze studni.