Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadził cykl szkoleń z zakresu ratownictwa lodowego. 

Od 4 do 6 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie w oparciu o stanowisko ćwiczeń na jeziorze Ukiel odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie nurkowania pod lodem dla młodszych nurków MSWiA.

12 i 13 stycznia 2019r. dziewięciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z  województwa Warmińsko-Mazurskiego wzięło udział w szkoleniu " Hipotermia zaawansowane zabiegi ratunkowe". Warsztaty miały miejsce w  Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz komorze niskich temperatur, a  zorganizowane zostało przez Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej pod przewodnictwem dr hab. n. med. Tadeusza Darochy.

Nowy rok kalendarzowy 2019 w klasach pożarniczych rozpoczął się w sposób niecodzienny.  2 stycznia młodzież trzech klas zamiast cotygodniowych zajęć na terenie OSP, podążyła w kierunku Olsztyna. Grupie towarzyszyli opiekunowie kpt. Sławomir Siwek oraz p. Amanda Mazurowska.  Docelowym miejscem wycieczki był tym razem Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gutkowie. Miejsce szczególne dla tych, którzy już dzisiaj wiedzą, że połączą swą przyszłość z zawodem strażaka. Głównym zadaniem Ośrodka jest kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych  PSP z terenu całego województwa. Uczniowie mieli więc możliwość powiększyć swój zasób  wiedzy  z zakresu podstawowych działań PSP, a także zdobyć informacje na temat potencjału Ośrodka i jego znaczenia dla rozwoju zawodowego każdego strażaka.  

Dzięki środkom  otrzymanym z funduszu sprawiedliwości w roku 2018, województwo warmińsko-mazurskie doposażyło się między innymi o blisko 200 nowych urządzeń AED. Dzięki temu każda jednostka OSP należąca do KSRG posiada na swoim wyposażeniu automatyczny defibrylator zewnętrzny, co w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości prowadzonych czynności resuscytacyjnych w przypadku rozpoznanego NZK przez funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP.