Informujemy, iż w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Porannej 41 w Olsztynie, zgodnie z art. 4a ust. 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, organizowane i przeprowadzane są szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej według programów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej odbywa się raz w roku, natomiast szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej minimum raz w roku.

Zatwierdzone programy Komendanta Głównego PSP  dostępne są pod adresem:

https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/P_r_ogramy_szkolenia

 I. Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, w wymiarze 86. godzin lekcyjnych, realizowane jest w godz. 08:00-15:30 (od poniedziałku do piątku) w następującym układzie:

a)     5 dni - zajęcia dydaktyczne,

b)    14 dni - samokształcenie kierowane,

c)     5 dni - zajęcia dydaktyczne, w tym 1 dzień przeznaczony jest na zajęcia praktyczne w wybranym zakładzie pracy.

Szkolenie odbywa się w systemie stacjonarnym w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie, oprócz samokształcenia kierowanego.

 

Formularz zgłoszeniowy na pełny kurs inspektorów ochrony ppoż. znajduje się pod poniższym adresem:  https://www.kwpsp.olsztyn.pl/images/stories/z_zycia_osrodka/karty_zgloszenia/zgloszenie-kurs_inspektorow.pdf

II. Szkolenie aktualizujące uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, w wymiarze 24. godzin lekcyjnych, realizowane jest w następującym układzie:

a)    3 dni w godz. 08:00 - 15:30

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie aktualizujące   dla inspektorów ochrony ppoż. znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.kwpsp.olsztyn.pl/images/stories/z_zycia_osrodka/karty_zgloszenia/zgloszenie-kurs_inspektorow_recertyfikacja.pdf

Terminy realizacji wyżej wymienionych szkoleń ustalane są do połowy grudnia br. na rok następny, a realizacja szkoleń odbywa się w pierwszym kwartale roku. Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są przez cały rok. W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach powinny pobrać karty zgłoszenia,  czytelnie uzupełnić dane, podpisać i skan dokumentu wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wysokość opłaty za powyższe szkolenia ustalana jest zgodnie z art. 4a ust 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i stanowi do 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym szkolenia, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego. Koszt szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w roku 2021 nie będzie niższy niż 1400 zł/os., natomiast za aktualizację uprawnień inspektorów ochrony przeciwpożarowej nie będzie niższy niż 400 zł/os. Opłata musi zostać uiszczona najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Więcej informacji można uzyskać  kontaktując się z sekretariatem ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr  tel.: 89 522 95 90 lub naczelnikiem bądź zastępcą naczelnika ośrodka pod numerami dostępnymi na stronie ośrodka.

 

Jednocześnie informujemy, iż w roku 2021, ze względu na trwającą sytuację epidemiczną, sposób i tryb przeprowadzania powyższych szkoleń może ulec zmianie – ze stacjonarnego na e - lerningowy.

Zatwierdzone programy Komendanta Głównego PSP  dostępne są pod adresem: