Informujemy, iż w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Porannej 41 w Olsztynie, zgodnie z art. 4a ust. 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, organizowane i przeprowadzane są szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej według programów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej odbywa się raz w roku, natomiast szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej minimum raz w roku.