9 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich odbyła się zbiórka krwi zorganizowana przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Surminach.

W ramach akcji krew oddawali funkcjonariusze z KP PSP w Gołdapi, strażacy ochotnicy oraz wszyscy chętni. W sumie w akcji w Baniach Mazurskich udział wzięło 13 dawców co dało 6,5 litra krwi. Zbiórka nie odbyłaby się gdyby nie Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Ełku, której pracownicy bardzo sprawnie obsługiwali dawców za co serdecznie dziękujemy.

W trakcie akcji odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa oraz pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy skierowany głównie do licznie przybyłych dzieci z pobliskiej szkoły i przedszkola. Funkcjonariusz gołdapskiej komendy pokazał dzieciom jak wykonuje się m. in.: resuscytację krążeniowo–oddechową z użyciem defibrylatora AED. Następnie dzieci same mogły potrenować nowe umiejętności na manekinie.

 

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: st. ogn. Jacek Klimko.