W ramach projektu "Gaszę zło, rozpalam dobro- dzieci i młodzież na ratunek społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap" samorząd gołdapski zakupił 300 czujek tlenku węgla za kwotę ponad 15 000 zł. 14 grudnia 2018 roku Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi bryg. Wojciecha Szczepanika 20 czujek.

Czujki zostaną wykorzystane w kampanii „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” i zostaną rozdane najbardziej potrzebującym  w szczególności osobom starszym, samotnym, narażonym na możliwość zatrucia tlenkiem węgla.

Ponadto w ramach realizowanego projektu uczniowie wraz z nauczycielami gołdapskich szkół stworzyli kampanie promującą bezpieczne zachowania i zarazem ostrzegającą o zagrożeniu jakim jest tlenek węgla.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

zdjęcia: Urząd Miejski w Gołdapi.