16 sierpnia 2018r. odbyło się spotkanie z harcerzami wypoczywającymi na obozie w miejscowości Gaj (gm. Biskupiec).

W spotkaniu  udział wzięli: funkcjonariusz komórki ds. kontrolno – rozpoznawczych mł. ogn. Sławomir Górzewski z KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim oraz  mł. asp. Ludmiła Mroczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Funkcjonariusze dokonali rozpoznania terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia wymagań wynikających  z podpisanego  przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich. Podczas wizyty sprawdzono m. in.  wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji, znajomość lokalizacji miejsc bezpiecznego schronienia, możliwość dojazdu dla służb na teren obozowiska. Ponadto w trakcie wizyty zapoznano uczestników obozu ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych, obfitych opadów deszczu i gradu oraz silnych porywów wiatru. Przeprowadzono również pogadankę z zakresu prewencji społecznej dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Pokazy sprzętu oraz działań przeprowadzili strażacy ochotnicy z jednostek ochotniczych straży pożarnych w Krotoszynach oraz Bratianie.

Opracowanie: kpt. Marcin Rezmer, KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim
Zdjęcia: mł. ogn. Sławomir Górzewski, KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim