Kierownictwo i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przyjmują skargi, wnioski i petycje od obywateli w godzinach urzędowania komendy:

pn. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Zastępców Komendanta lub inne, upoważnione imiennie osoby:

każdy poniedziałek miesiąca /w przypadku święta kolejny dzień roboczy/,

w godzinach: 9.00-11.00 oraz 15.30-16.30

W godz. 15.30-16.30 interesantów przyjmują funkcjonariusze Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

Podczas przebywania w Komendzie, Komendant Wojewódzki i każdy z Zastępców, przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdym czasie, niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć interesantów jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną.