Tradycyjnie już, 4 maja, w Dniu Świętego Floriana, o godzinie 12:00 rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczął przemarsz orkiestry i pododdziału pożarniczego do Kościoła Św. Dominika Savio. Tam, w intencji wszystkich strażaków, odprawiona została Msza Święta koncelebrowana. Po jej zakończeniu pododdział przeszedł na plac apelowy komendy, gdzie odbyła się akademia.

Na uroczystość przybyli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. Michał Kamieniecki, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

Nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie na sztandar jednostki, zgodnie
z ceremoniałem pożarniczym. Ślubowali strażacy: Huk Piotr, Kopyczyński Kamil, Łabudziński Szymon, Nowak Łukasz, Rogoziński Karol, Skalny Bartłomiej. Ślubowanie nowozatrudnionych adeptów służby pożarniczej przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – mł. bryg. Tomasz Ostrowski.

Doroczne święto było okazją do wręczenia medali, odznaczeń i awansów służbowych funkcjonariuszom PSP i druhom OSP.

W związku z zakończeniem służby w Ostródzie, okolicznościowym medalem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zostali wyróżnieni: kpt. Jacek Gromek i mł. ogn. w stanie spoczynku Dariusz Truszczyński.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni:

Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
- st. ogn. Marek Chmurzyński,

- dh Krzysztof Kacprzyk,

- dh Józef Kołtek,

- dh Wiesław Lisek,

- asp. Janusz Markowski,

- dh Roman Napiórkowski,

- dh Romuald Ostrowski,

- mł. bryg. Piotr Wlazłowski ,

- dh Stanisław Woźniak.

Srebrnym „Za Zasługi dla Pożarnictwa” :
- dh Bogusław Fijas,

- dh Jacek Krzekotowski,

- dh Stanisław Makowski,

- mł. asp. Piotr Homza,

- dh Leszek Rochowicz,

- dh Stachowicz Wiesław.

Brązowym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
- ks. Krzysztof Felka,

- ks. Piotr Miśkowicz,

- kpt. Przybyłek Katarzyna

- Wanda Rakowicz,

- Radosław Synowiec,

- mł. ogn. w st. spocz. Dariusz Truszczyński,

- Magdalenia Zglenicka

- dh Robert Budka,

- Krzysztof Cichewicz,

- dh Łukasz Kraśniewski.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższy stopień w korpusie oficerskim:

- młodszego brygadiera - starszemu kapitanowi Adamowi Zarębie,

- starszego kapitana - kapitanowi Katarzynie Kazimierczyk,

- kapitana – młodszemu kapitanowi Jackowi Gromkowi.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 4 maja pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana st. sekc. Rafałowi Napiórkowskiemu i st. asp. Grzegorzowi Różańskiemu. Akt nadania stopnia miał miejsce podczas uroczystej promocji na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień w korpusie aspiranckim:

- starszego aspiranta – asp. Januszowi Markowskiemu,

- aspiranta – mł. asp. Mariuszowi Licznerskiemu,

- aspiranta – mł. asp. Grzegorzowi Bryndzie.


Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadał wyższe stopnie w korpusie podoficerskim:

starszego ogniomistrza:

ü  ogn. Jackowi Rybickiemu,

ü  ogn. Waldemarowi Wierzbickiemu

ogniomistrza:

ü  mł. ogn. Michałowi Nowickiemu

młodszego ogniomistrza:

ü  st. sekc. Markowi Sydorczykowi

ü  st. sekc. Błażejowi Taranowskiemu

starszego sekcyjnego:

ü  sekc. Marcinowi Grabarzowi,

ü  sekc. Wiktorowi Marchlewiczowi,

ü  sekc. Markowi Ostrowskiemu,

ü  sekc. Sebastianowi Szydłowskiemu,

ü  sekc. Danielowi Waszkiewiczowi.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie nadał stopień starszego strażaka:

-  str. Pawłowi Kaszubie,

-  str. Mariuszowi Kozłowskiemu,

-  str. Radosławowi Marchlewiczowi,

-  str. Radosławowi Melkowskiemu,

-  str. Łukaszowi Nowakowi,

-  str. Bartłomiejowi Skalnemu,

-  str. Grzegorzowi Żeberkowi.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mianował na wyższe stanowiska służbowe:

- młodszego specjalisty – mł. kpt. Rafała Napiórkowskiego,

- zastępcy dowódcy zmiany:

-  asp. Bogdana Grzymowicza,

-  st. asp. Piotra Mazurowskiego,

-  mł. asp. Marka Orkwiszewskiego,

ü  mł. asp. Dariusza Sękowskiego,

- dowódcy zastępu :

-  mł. asp. Marcina Kucharka,

ü  st. sekc. Błażeja Taranowskiego,

- starszego ratownika-kierowcy:

-  st. sekc. Pawła Dużyńskiego,

-  st. sekc. Krzysztofa Kucharka,

ü  sekc. Piotra Sowę.

- starszego ratownika:

-  sekc. Marcina Grabarza,

-  sekc. Szymona Skalnego,

ü  sekc. Daniela Waszkiewicza,

- ratownika – kierowcy:

-  sekc. Arkadiusza Domeradzkiego,

-  sekc. Wojciecha Kłodawskiego,

ü  sekc. Grzegorza Kudłę,

- ratownika : sekc. Krzysztof Weredę,

- młodszego aatownika – kierowcę:

-  str. Radosława Melkowskiego,

ü  st. str. Kamila Szydłowskiego,

- młodszego ratownika:

-  str. Mariusza Kozłowskiego,

-  st. str. Szymona Rynkiewicza,

ü  str. Bartłomieja Skalnego.

/oprac.: mł. bryg. Piotr Wlazłowski/