30 września 2017r. zmarł w wieku 69 lat bryg. w st. spocz. mgr inż. Waldemar Ulatowski. Waldemar Ulatowski w 1972 roku ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa, a w 1983 Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. W czasie pracy zawodowej pracował między innymi na stanowisku Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Kętrzynie i Nidzicy, Komendanta Miejskiego w Olsztynie oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nidzicy.

Dzięki jego zabiegom w 2003 roku reaktywowano koło ZEiRP RP w Nidzicy, którego został Prezesem, funkcję tą pełnił przez kilka kadencji. Działał również w strukturach Związku OSP RP pełniąc społecznie między innymi funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego w Nidzicy i Komendanta Gminnego OSP w Nidzicy. Za działalność zawodową i społeczną był odznaczony i wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Pogrzeb odbył się w dniu 04 października 2017r. w Gdańsku na cmentarzu przy ul. Łostowickiej 35.

Cześć jego Pamięci !

Prezes ZW ZEiRP RP
w Olsztynie Tadeusz Jakubik