W dniu 30 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego z okazji 20-lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach z udziałem Prezesów Kół i Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP.

Porządek obrad :

 

- wystąpienie okolicznościowe z okazji 20-lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

- wręczenie odznak resortowych

- wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

- wręczenie wyróżnień i podziękowań indywidualnych

-          wystąpienia uczestników posiedzenia

-           

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

- Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

- Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP – st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

- Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP – bryg. mgr inż. w st. spocz. Grzegorz Matczyński

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik przedstawił działania Związku w okresie dwudziestu lat a w szczególności działalność organizacyjną, wzrost szeregów w poszczególnych Kołach, jak też działalność socjalną i kulturalno-oświatową. Podkreślił, że koła działają przy wszystkich jednostkach organizacyjnych, a ich działalność ulega widocznej poprawie.

            W dalszej części obrad wręczono odznaki i wyróżnienia związane z 20-leciem Związku na Warmii i Mazurach.

 

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

1. Chodkiewicz Jan                     - członek Koła w Ełku

2. Jasiński Jerzy                         - Prezes Koła w Olsztynie

3. Olszewik Stanisław                 - członek Koła w Ostródzie

 

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 1. Walewski Jan                           - Prezes Koła w Kętrzynie

 

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 1. Wieczorek Grzegorz               - Przewodniczący KR w Olsztynie

 

            Uchwałą Nr VI/2/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP z dnia 16 marca 2017r. przyznało dla 20 członków Związku- odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

 

Odznaki na posiedzeniu wręczono dla n/w osób :

1. Dariusz Bednarski                   - Koło w Mrągowie

2. Sławibór Andrzej Bronicki     - Pierwszy Prezes Koła w Elblągu

3. Maria Dowiat                           - Koło w Lidzbarku Warm.

4. Jan Dąbrowski                          - Koło w Lidzbarku Warm.

5. Stanisław Gorzelewski             - Koło w Ostródzie

6. Jan Halicki                               - Pierwszy Prezes Koła w Nidzicy

7. Bernard Krawaczyński           - Pierwszy Prezes Koła w Iławie

8. Lucjan Nadolski                       - Koło w Olsztynie

9. Henryk Orzechowski               - Koło w Nowym Mieście Lub.

10.Czesław Siemaszko                   - Koło w Pasłęku

11.Zbigniew Stępliński                 - Koło w Olsztynie

12.Zenon Tomasiewicz                  - Koło w Kętrzynie

13.Zbigniew Murynowicz             - Koło w Węgorzewie

 

            Decyzją Prezydium Warmińsko -Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego z dnia 14 czerwca 2017r. zostali wyróżnieni :

- z okazji 80-tych urodzin

         Romuald Śliwka – Prezes Koła w Działdowie

 

- z okazji pełnienia funkcji Prezesa Koła od chwili jego powstania do chwili obecnej :

-          Mirosław Hajduk         - Prezes Koła w Giżycku

-          Romuald Śliwka           - Prezes Koła w Działdowie

-          Adam Schmidt               - Prezes Koła w Ostródzie

-          Adam Osiński               - Prezes Koła w Szczytnie

 

Tadeuszowi Jakubikowi – Prezesowi ZW ZEiRP RP i Stanisławowi Mikulakowi - Wiceprezesowi ZW ZEiRP RP przyznano dyplomy – za tworzenie struktur i XX letnią aktywną działalność na rzecz ZEiRP RP na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

 

      Dyplomy – podziękowania za wkład finansowy na rzecz nadania sztandaru dla ZG ZEiRP RP wręczono :

-          Prezesowi Koła w Iławie

-          Prezesowi Koła w Mrągowie

-          Prezesowi Koła w Nowym Mieście Lub.

-          Prezesowi Koła w Olsztynie

-          Prezesowi Koła w Ostródzie

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. warmińsko-mazurskiego z dnia 27 maja 2017r. Warmińsko-Mazurski ZW ZEiRP RP został odznaczony – Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia otrzymali okolicznościowe kubki.

Ponadto odczytano listy okolicznościowe przesłane przez :

-          Prezesa ZG ZEiRP RP Krzysztofa Maślankiewicza

-          Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie – bryg. mgr inż. Andrzeja Górzyńskiego

-          Prezesa Koła w Szczytnie Adama Osińskiego

 

W trakcie dyskusji głos zabrali :

-          Stanisław Mikulak - Wiceprezes ZW ZEiRP RP

-          Adam Osiński         - Prezes Koła w Szczytnie

-          Sławobór Bronicki – Pierwszy Prezes Koła w Elblągu

-          bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podziękował za dotychczasową pracę i współpracę oraz zadeklarował dalszą współpracę i współdziałanie ze Związkiem.

 

Po zakończeniu obrad zaproszono wszystkich uczestników na obiad w restauracji

„Wileńska „

 

Opracował : Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek, Adam Osiński