W poniedziałek, 5 stycznia w kilkudziesięciominutowych odstępach, braniewscy strażacy gasili pięć pożarów powstałych w Braniewie przy ulicy Stefczyka i Grota Roweckiego.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do KP PSP w Braniewie o godz. 17:27 i dotyczyło silnego zadymienia w części piwnicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Stefczyka. Prawdopodobnie, w wyniku podpalenia zgromadzonych materiałów w jednej z piwnic, doszło do pożaru, który stanowił zagrożenie dla mieszkańców. Gęsty, czarny dym wypełnił piwnicę oraz częściowo klatki schodowe. Strażacy, oprócz gaszenia pożaru, skupili się na sprawdzeniu czy nikt z mieszkańców nie ucierpiał w wyniku działania toksycznych gazów pożarowych. Jednocześnie ratownicy przystąpili do oddymiania klatek schodowych. Łącznie kilkanaście osób zostało ewakuowanych, opuściło swoje mieszkania wychodząc na zewnątrz zagrożonego budynku. Strażacy, wyposażeni w aparaty powietrzne umożliwiające pracę w strefie toksycznych dymów i gazów pożarowych, ugasili palące się wyposażenie piwnicy, które zostało wyniesione na zewnątrz i dogaszone. Dodatkowo oddymili pomieszczenia oraz sprawdzili przyrządem pomiarowym stężenie tlenku węgla. W działaniach gaśniczych uczestniczyli strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej oraz braniewscy policjanci. Na miejscu obecny była też przedstawiciel zarządcy obiektów.

W trakcie gaszenia tego pożaru  zostały podpalone trzy punkty składowania śmieci wzdłuż ulicy Grota Roweckiego, co wymagało zaangażowania dodatkowych zasobów ratowniczych. Śmietniki zostały podpalone w odstępie kilku minut. Kiedy strażacy dogaszali jeden ze śmietników podpalane zostały następne.

Do drugiego pożaru piwnicy doszło w bloku mieszkalnym przy ulicy Grota Roweckiego. O godz. 19:07 do służby dyżurnej Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie wpłynęła informacje o silnym zadymieniu wydobywającym się z piwnicy. 13 osób opuściło mieszkania wychodząc na zewnątrz budynku. Po kilkudziesięciu minutach pożar został ugaszony, strażacy przystąpili do oddymiana i dogasili spalone częściowo wyposażenie piwnicy. Zniszczeniu uległo również ocieplenie-izolacja przewodów znajdujących się wewnątrz piwnicy. W działaniach gaśniczych uczestniczyły dwa pojazdy gaśnicze z JRG PSP w Braniewie.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer operacyjny KP PSP w Braniewie/