W piątek, 25 lutego 2011 roku ok. godziny 5.45, do stanowiska kierowania PSP w Bartoszycach wpłynęła informacja o zadymieniu na poddaszu  budynku mieszkalnegow miejscowości Wyręba.

Dyżurny niezwłocznie zadysponował dwa zastępy PSP oraz pobliską jednostkę OSP Wojciechy. Strażacy ,w wyniku rozpoznania ustalili, że powodem zadymienia na poddaszu jest pożar drewnianego stropu. Do ugaszenia wprowadzono jeden prąd wody, a następnie przy użyciu sprzętu burzącego oraz pił spalinowych wycięto ok. 6m2 odeskowania. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru była zaprószenie ognia przez właściciela mieszkania.

/foto i tekst: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski - kierownik sekcji operacyjnej/