W sobotę 8 września  2018 r. w Powiatowym Ośrodku Szkolenia przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu węgorzewskiego biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych.

Szkolenie przeprowadził Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Paweł Mickiewicz przy współudziale st. kpt. Wojciecha Żebrowskiego. Do szkolenia przystąpili  druhowie z OSP Budry, Pozezdrze, Radzieje, Guja, Ołownik, Węgielsztyn oraz Węgorzewo, łącznie 43 osoby. W trakcie zajęć odświeżono oraz uzupełniono wiedzę w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie strażaka. Całość przedsięwzięcia zakończono egzaminem, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie. Serdecznie gratulujemy.

Tekst. st. asp. T. Grunwald