24 kwietnia 2019 roku, w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyły się Targi Pracy i Edukacji podczas których zaprezentowane zostały oferty pracy i szkoleń dedykowane dla szerokiego grona odbiorców.

Sprzyjająca pogoda sprawiła, że braniewscy strażacy coraz częściej odnotowują pożary suchych traw i nieużytków, które stanowią zagrożenie dla obszarów leśnych oraz gospodarstw.

Każdy strażak co roku zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego.

34 druhów strażaków z powiatu lidzbarskiego ukończyło szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy PSP lidzbarskiej komendy.

Powiększyło się grono strażaków OSP w powiecie ostródzkim, uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.