W sobotę, 1 września na boisku szkolnym w Płoskini odbył się festyn zorganizowany dla najmłodszych mieszkańców gminy Płoskinia - „Kim chcesz w życiu być”.

Festyn, którego głównym celem było przybliżenie pożarnictwa zorganizowany został przez strażaków – ochotników z jednostek OSP Dąbrowa oraz Płoskinia.

Sprzyjająca pogoda, liczne atrakcje oraz możliwość obcowania ze sprzętem pożarniczym w tym rywalizacja na wesoło w mini zawodach pożarniczych zainteresowała licznie przybyłą młodzież. Spotkanie z pożarnictwem w połączeniu z licznymi zabawami i konkursami to doskonała forma aby wśród najmłodszych zaszczepić chęć działalności w ruchu pożarnictwa ochotniczego.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie