23 lipca br. odbył się egzamin uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Przez ponad miesiąc odbywały się zajęcia szkoleniowe realizowane na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Szkolenie ukończyło z wynikiem pozytywnym 15 osób, w tym dwie kobiety. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wręczał kursantom Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.

Wśród uczestników szkolenia znaleźli się przedstawiciele jednostek OSP z: Braniewa, Lipowiny, Pieniężna, Gładysz, Starego Siedliska i Gronowa. Większość zajęć realizowano w formie ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu i pojazdów znajdujących się na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Braniewie. Słuchacze szkolenia zapoznali się z zasadami i technikami używania wyposażenia pożarniczego, zachowaniem zasad BHP oraz praktycznego wykorzystania sprzętu dedykowanego do różnych działań ratowniczych. W trakcie zajęć kursanci uczestniczyli w ćwiczeniach realizowanych w komorze dymowej. Zdobyte uprawnienia pozwalają młodym adeptom sztuki pożarniczej na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

/Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/